𝗕𝗿𝗮𝘇𝗶𝗹 ถือเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีลักษณะเฉพาะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

พื้นที่เพาะปลูกได้แผ่ขยายพื้นที่ไปรอบๆของ 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀 ไปจนถึงทิวทัศน์อันงดงามของ 𝗘𝘀𝗽𝗶́𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 แหล่งผลิตกาแฟที่หลากหลายของประเทศนี้ มีรูปแบบรสชาติหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ

คอกาแฟชาวไทยเราหลายท่านนิยมบริโภคกาแฟจากประเทศบราซิล แต่ชื่อกาแฟที่เราคุ้นหูนั้นกลับมีที่มาจากเพียงไม่กี่แหล่งเพราะปลูกในบราซิล วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับแหล่งที่มาของกาแฟบราซิลให้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกที่มีมากถึง 33 พื้นที่กันเลยทีเดียว

รายชื่อแหล่งเพาะปลูกกาแฟในบราซิล :

 1. 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀
 2. 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀 (𝗚𝗲𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻)
 3. 𝗖𝗵𝗮𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀
 4. 𝗠𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀 (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻)
 5. 𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀
 6. 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀
 7. 𝗖𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼 (𝗗𝗲𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 8. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗮𝘀 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 9. 𝗔𝗹𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮 (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻) – 𝗦𝗮̃𝗼 𝗣𝗮𝘂𝗹𝗼 
 10. 𝗔𝗹𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮
 11. 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮
 12. 𝗠𝗮𝗿𝗶́𝗹𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘃𝗮𝗿𝗲́
 13. 𝗢𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘃𝗮𝗿𝗲́
 14. 𝗣𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 15. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗼𝗳 𝗕𝗮𝗵𝗶𝗮:
  1. Chapada Diamantina
  1. Plateau of Vitória da Conquista
  1. Serrana de Itiruçu/Brejões
 16. 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗕𝗮𝗵𝗶𝗮 (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 17. 𝗔𝘁𝗹𝗮̂𝗻𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗕𝗮𝗶𝗮𝗻𝗼
 18. 𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗘𝘀𝗽𝗶́𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 (𝗗𝗲𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 19. 𝗖𝗼𝗻𝗶𝗹𝗼𝗻 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘅𝗮𝗯𝗮 – 𝗘𝘀𝗽𝗶́𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼
 20. 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗣𝗶𝗼𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮́ (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻)
 21. 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮́
 22.  𝗥𝗼𝗻𝗱𝗼̂𝗻𝗶𝗮
 23. 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗻𝗱𝗼̂𝗻𝗶𝗮
 24. 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻/𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗥𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼
 25. 𝗦𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗼𝗳 𝗥𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼
 26. 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗥𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼
 27. 𝗖𝗲𝗮𝗿𝗮́
 28. 𝗚𝗼𝗶𝗮́𝘀
 29. 𝗣𝗲𝗿𝗻𝗮𝗺𝗯𝘂𝗰𝗼
 30. 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂 – 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁
 31. 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝗼́ (𝗡𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻) – 𝗘𝘀𝗽𝗶́𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼/𝗠𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀
 32. 𝗔𝗰𝗿𝗲
 33. 𝗠𝗮𝘁𝗼 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼

ภูมิภาคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการเพาะปลูกกาแฟในบราซิล โดยแต่ละแหล่งล้วนมีสร้างลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของกาแฟให้กับอุตสาหกรรมกาแฟของบราซิล


by แอดมินพี่นก🐦