ปริมาณความต้องการของเมล็ดกาแฟคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก Bean Importer ตัวแทนจำหน่ายสารกาแฟ (Green Coffee Bean) ได้คัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ จากทั่วโลกมาจำหน่ายให้กับโรงคั่ว อีกทั้งยังมีรายละเอียดข้อมูลของสารกาแฟแต่ละตัวเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าความชื้น (Moisture), ค่าความหนาแน่น (Density), สีของเมล็ด (Bean Color), ขนาดของเมล็ดกาแฟ (Bean Size) และข้อมูลของเมล็ดกาแฟ

Bean Importer ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ, รสชาติของเมล็ดกาแฟ และสามารถแนะนำ Profile การคั่วของกาแฟแต่ละชนิดให้กับทางผู้ที่สนใจซื้อสารกาแฟ

Back to Top