☕ 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 เป็นคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟเพื่ออธิบายประเภทของข้อบกพร่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมล็ดกาแฟจากภูมิภาค 𝐑𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐉𝐚𝐧𝐞𝐢𝐫𝐨 ของบราซิล ข้อบกพร่องนี้เกิดจากเชื้อราที่เติบโตบนเชอร์รี่กาแฟ ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นอับ เชื้อรา และกลิ่นในกาแฟ รสชาติมักถูกอธิบายว่า “เหมือนดิน” หรือ “ไม้อับๆ” แต่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดรสชาติที่ไม่เป็นที่พอใจอื่นๆในกาแฟ เช่น กลิ่นที่คล้าย 𝗥𝘂𝗯𝗯𝗲𝗿. 𝗣𝗵𝗲𝗻𝗼𝗹𝗶𝗰 และ 𝗜𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲 ซึ่งสามารถทำลายรสชาติที่ดีของกาแฟได้

โดยทั่วไปเมล็ดกาแฟที่ได้รับผลกระทบจาก 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 จะถูกพบระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพและรสชาติของกาแฟ ข้อบกพร่องนี้อาจเกิดจากการมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไตรโคเดอร์มา (𝐓𝐫𝐢𝐜𝐡𝐨𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚) ซึ่งสามารถเติบโตบนต้นกาแฟและบนเมล็ดกาแฟระหว่างการแปรรูป

⛈ ข้อสังเกตุ : 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 พบได้บ่อยในเมล็ดกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและมีปริมาณน้ำฝนสูง เนื่องจากสภาวะเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อรา ข้อบกพร่องนี้อาจเกิดขึ้นได้ในสารกาแฟที่เก็บในที่ชื้นหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว

>> เมื่อเมล็ดกาแฟถูกคั่ว 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 จะเด่นชัดยิ่งขึ้น และอาจมีรสชาติและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งยากต่อการปกปิด เป็นผลให้ผู้คั่วกาแฟและผู้ซื้อมักจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อกาแฟที่มี 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก

🔘 เพื่อหลีกเลี่ยง 𝐑𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 ผู้ผลิตและผู้แปรรูปกาแฟต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดกาแฟได้รับการเก็บเกี่ยวและแปรรูปภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งรวมถึงการทำให้เมล็ดกาแฟแห้งในระยะเวลาที่เหมาะสมและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและเย็นจนกว่าจะพร้อมที่จะคั่ว

🔘 นอกจากนี้ ผู้คั่วกาแฟและผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบเมล็ดกาแฟอย่างละเอียดเพื่อหาร่องรอยของเชื้อราหรือข้อบกพร่องอื่นๆ ก่อนซื้อ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการ 𝐂𝐮𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชิมและประเมินรสชาติและกลิ่นของเมล็ดกาแฟเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่แน่นอน

#𝐁𝐞𝐚𝐧𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 #𝐑𝐢𝐨𝐃𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 #ข้อบกพร่องในเมล็ดกาแฟ